Yhdessä parasta

Zipperco on syntynyt vastaamaan modernin kumppanuustoiminnan vaatimuksiin.

Zipperco on kumppanuuksien tekijä

Merkityksellisen ja hedelmällisen kumppanuussuhteen kivijalan muodostaa toimijoiden yhteinen tarkoitus. Kumppanuuden tarkoitus puolestaan rakentuu yhä useammin toimijoiden samankaltaiselle arvomaailmalle.

Kumppanuudella voidaan mahdollistaa hyviä tekoja kolmansille osapuolille. Tästä esimerkkinä toimivat mm. yritysten ja oppilaitosten tai yritysten ja urheiluseurojen yhteistyömallit, jotka mahdollistavat kaikille osapuolille selkeän roolin ja hyötyjä kumppanuusverkostossa toimimisesta.

Useimmat yritykset, organisaatiot ja yksilöt tarvitsevat kumppaneita ja yhteistyöverkostoja ydintoimintansa tueksi. Kumppanuudet ovat myös mahdollistajia,  jotka auttavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja ylittämisessä.

Kumppanuustoiminta on yhteistyötä organisaatioiden välillä. Kumppanuuksien solmiminen, hoitaminen, seuranta ja kehittäminen tapahtuvat kuitenkin arjessa päivittäin ihmisten välillä. Zipperco on kumppanuuksien osaaja ja tekijä — Teemme yhdessä parasta.

Autamme asiakkaitamme löytämään ratkaisut kumppanuustoiminnan kysymyksiin

Miten kumppanoituminen voi auttaa organisaatiotamme?

Miten voimme mitata kumppanuustoimintamme toimenpiteitä ja tavoitteita?

Miten toteutamme kumppanuussopimuksien hyödyntämisen?

Miten paljon ja millaisia resursseja kumppanuustoiminta vaatii?

Miten neuvottelemme ja solmimme kumppanuussopimuksia?

Millaisia hyötyjä ja etuja voimme saavuttaa kumppanoitumalla?

Miten hoidamme kumppanuussuhteiden yhteydet ja ylläpidon?

Miten voimme saada kumppanuuksilla lisää asiakkaita ja myyntiä?

Millaisia ovat kumppanuussopimusten vastikkeet ja niiden arvot?

Mitä teemme itse ja mitä kumppanien avulla?

Miten voimme hyödyntää kumppanuuksia markkinoinnissa?

Miten tuotteistamme tarjoamaamme sekä kumppaneille että asiakkaille?

Zipperco-ratkaisumalli

Palvelumme pohjaavat asiakaslähtöisyyteen. Tavoitteemme on lisätä asiakkaidemme kumppanuustoiminnan arvoa yhteistyömme ensiaskeleista lähtien.

Kartoitus

Kartoitamme asiakkaan kumppanuustoimintojen nykytilan sekä tavoitteet. Perehdymme toimintaympäristöön ja havainnoimme sekä toimialan sisäisiä että rajapintojen yhteistyömahdollisuuksia.

Kartoitus
Analysointi

Analysoimme asiakaskartoituksen tuottamia tietoja, tunnistamme kumppanoitumisen mahdollisuuksia, haasteita ja hyötyjä sekä asiakkaalle kilpailuetuja luovia menestystekijöitä.

Analysointi
Valinta

Työstämme asiakkaan tarpeisiin sopivimmat ja tehokkaimmat kumppanuustoiminnan mallit ratkaisuehdotuksen muotoon. Asiakas valitsee ratkaisuehdotuksemme ja solmimme asiakkaan kanssa yhteistyösopimuksen.

Valinta
Agentuuritoiminta ja kumppanuuskonseptointi

Toimimme asiakkaan apuna kumppanuustyössä sopimuksen mukaisesti. Konseptoimme valitun ratkaisuehdotuksen kumppanuustoiminnassa hyödynnettäviksi työkaluiksi yhdessä asiakkaan ja Zippercon asiantuntijaverkoston kanssa.

Agentuuritoiminta ja kumppanuuskonseptointi
Toteutus

Työstämme asiakkaalle kumppanuuskonseptien ja toimintasuunnitelmien mukaiset, konkreettiset tuotannot ja palvelut kumppanuusverkostoja sekä Zippercon alihankkijoita hyödyntäen.

Toteutus
Seuranta

Seuraamme ja mittaamme kumppanuustoiminnan tuloksia. Tuotamme asiakkaalle palautetta hyödynnettäväksi kumppanuustoiminnan johtamisessa, viestinnässä, resursoinnissa ja kehittämisessä.

Seuranta