Yhdessä parasta

Zipperco on syntynyt vastaamaan modernin kumppanuustoiminnan vaatimuksiin.

Zipperco on kumppanuuksien tekijä

Yhteistyökumppaneita on totuttu näkemään muun muassa urheilujoukkueiden, erilaisten tapahtumien ja hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminnan mahdollistajina sekä tukijoina.

Sopivien ja laadukkaiden kumppanuuksien tarve on kuitenkin yhä laaja-alaisempaa. Yritysten yhteiskuntavastuuohjelmat tarvitsevat keinoja ja alustoja jalkautukseen. Toisaalla järjestöt, yhdistykset, seurat ja yksilöt puolestaan kaipaavat arjen toiminnan mahdollistajia ja konkreettisia yhteistyötekoja.

Kumppanuudet muodostuvat yhteisistä suunnitelmista, tavoitteista, mittareista ja teoista. Yhteistyössä vaihdetaan ideoita, osaamisia ja organisaatioiden ydintoiminnasta muodostuvia vastikkeita. Merkityksellisen kumppanuuden kivijalan muodostaa osapuolten yhteinen tarkoitus, joka rakentuu yhä useammin toimijoiden samankaltaiselle arvomaailmalle.

Zipperco on laadukkaiden kumppanuuksien tekijä. Autamme organisaatioita kumppanihankinnan ja yhteistyön kaikissa vaiheissa; kontaktoimme potentiaaliset kumppanit, neuvottelemme sopimukset ja autamme käytännön yhteistyön jalkautuksessa. Ota yhteyttä - Tehdään teille yhdessä parhaat kumppanuudet.

Autamme asiakkaitamme löytämään ratkaisut kumppanuustoiminnan kysymyksiin

Miten kumppanoituminen voi auttaa organisaatiotamme?

Miten voimme mitata kumppanuustoimintamme toimenpiteitä ja tavoitteita?

Miten toteutamme kumppanuussopimuksien hyödyntämisen?

Miten paljon ja millaisia resursseja kumppanuustoiminta vaatii?

Miten neuvottelemme ja solmimme kumppanuussopimuksia?

Millaisia hyötyjä ja etuja voimme saavuttaa kumppanoitumalla?

Miten hoidamme kumppanuussuhteiden yhteydet ja ylläpidon?

Miten voimme saada kumppanuuksilla lisää asiakkaita ja myyntiä?

Millaisia ovat kumppanuussopimusten vastikkeet ja niiden arvot?

Mitä teemme itse ja mitä kumppanien avulla?

Miten voimme hyödyntää kumppanuuksia markkinoinnissa?

Miten tuotteistamme tarjoamaamme sekä kumppaneille että asiakkaille?

Zipperco-ratkaisumalli

Palvelumme pohjaavat asiakaslähtöisyyteen. Tavoitteemme on lisätä asiakkaidemme kumppanuustoiminnan arvoa yhteistyömme ensiaskeleista lähtien.

Kartoitus

Kartoitamme asiakkaan kumppanuustoimintojen nykytilan sekä tavoitteet. Perehdymme toimintaympäristöön ja havainnoimme sekä toimialan sisäisiä että rajapintojen yhteistyömahdollisuuksia.

Kartoitus
Analysointi

Analysoimme asiakaskartoituksen tuottamia tietoja, tunnistamme kumppanoitumisen mahdollisuuksia, haasteita ja hyötyjä sekä asiakkaalle kilpailuetuja luovia menestystekijöitä.

Analysointi
Valinta

Työstämme asiakkaan tarpeisiin sopivimmat ja tehokkaimmat kumppanuustoiminnan mallit ratkaisuehdotuksen muotoon. Asiakas valitsee ratkaisuehdotuksemme ja solmimme asiakkaan kanssa yhteistyösopimuksen.

Valinta
Agentuuritoiminta ja kumppanuuskonseptointi

Toimimme asiakkaan apuna kumppanuustyössä sopimuksen mukaisesti. Konseptoimme valitun ratkaisuehdotuksen kumppanuustoiminnassa hyödynnettäviksi työkaluiksi yhdessä asiakkaan ja Zippercon asiantuntijaverkoston kanssa.

Agentuuritoiminta ja kumppanuuskonseptointi
Toteutus

Työstämme asiakkaalle kumppanuuskonseptien ja toimintasuunnitelmien mukaiset, konkreettiset tuotannot ja palvelut kumppanuusverkostoja sekä Zippercon alihankkijoita hyödyntäen.

Toteutus
Seuranta

Seuraamme ja mittaamme kumppanuustoiminnan tuloksia. Tuotamme asiakkaalle palautetta hyödynnettäväksi kumppanuustoiminnan johtamisessa, viestinnässä, resursoinnissa ja kehittämisessä.

Seuranta