Yhdessä parasta

Zipperco on syntynyt vastaamaan modernin kumppanuustoiminnan vaatimuksiin.

Yhdessä parasta

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan, solmimaan ja hyödyntämään ammattimaisia kumppanuussuhteita. Organisaatioiden väliset kumppanuudet ovat oikein hoidettuina hedelmällinen kilpailuedun ja kasvun lähde. Olemme omistautuneita nykyaikaisen kumppanuustyön edelläkävijäotteille ja sitoutuneita asiakkaidemme kumppanuustoiminnan kehittämiseen.

Zippercon uudenlainen palveluagentuurimalli tuo ammattimaiset asiantuntija- ja palveluverkostot helposti erilaisten toimijoiden saataville. Zipperco-ratkaisumalli, palvelusopimukset ja oma kumppanuusverkosto luovat edellytyksiä onnistuneille kumppanuustoteutuksille. Tehostamme toimijoiden välistä kommunikointia, yhteistyötä ja sopimusvastikkeiden tuotteistamista ja hyödyntämistä. Olemme konkreettisesti asiakkaidemme apuna arjen kumppanuustyössä. Zippercon palvelut vastaavat aina asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin — Teemme yhdessä parasta.

Autamme asiakkaitamme löytämään ratkaisut kumppanuustoiminnan kysymyksiin

Miten kumppanoituminen voi auttaa organisaatiotamme?

Miten voimme mitata kumppanuustoimintamme toimenpiteitä ja tavoitteita?

Miten toteutamme kumppanuussopimuksien hyödyntämisen?

Miten paljon ja millaisia resursseja kumppanuustoiminta vaatii?

Miten neuvottelemme ja solmimme kumppanuussopimuksia?

Millaisia hyötyjä ja etuja voimme saavuttaa kumppanoitumalla?

Miten hoidamme kumppanuussuhteiden yhteydet ja ylläpidon?

Miten voimme saada kumppanuuksilla lisää asiakkaita ja myyntiä?

Millaisia ovat kumppanuussopimusten vastikkeet ja niiden arvot?

Mitä teemme itse ja mitä kumppanien avulla?

Miten voimme hyödyntää kumppanuuksia markkinoinnissa?

Miten tuotteistamme tarjoamaamme sekä kumppaneille että asiakkaille?

Zipperco-ratkaisumalli

Palvelumme pohjaavat asiakaslähtöisyyteen. Tavoitteemme on lisätä asiakkaidemme kumppanuustoiminnan arvoa yhteistyömme ensiaskeleista lähtien.

Kartoitus

Kartoitamme asiakkaan kumppanuustoimintojen nykytilan sekä tavoitteet. Perehdymme toimintaympäristöön ja havainnoimme sekä toimialan sisäisiä että rajapintojen yhteistyömahdollisuuksia.

Kartoitus
Analysointi

Analysoimme asiakaskartoituksen tuottamia tietoja, tunnistamme kumppanoitumisen mahdollisuuksia, haasteita ja hyötyjä sekä asiakkaalle kilpailuetuja luovia menestystekijöitä.

Analysointi
Valinta

Työstämme asiakkaan tarpeisiin sopivimmat ja tehokkaimmat kumppanuustoiminnan mallit ratkaisuehdotuksen muotoon. Asiakas valitsee ratkaisuehdotuksemme ja solmimme asiakkaan kanssa yhteistyösopimuksen.

Valinta
Agentuuritoiminta ja kumppanuuskonseptointi

Toimimme asiakkaan apuna kumppanuustyössä sopimuksen mukaisesti. Konseptoimme valitun ratkaisuehdotuksen kumppanuustoiminnassa hyödynnettäviksi työkaluiksi yhdessä asiakkaan ja Zippercon asiantuntijaverkoston kanssa.

Agentuuritoiminta ja kumppanuuskonseptointi
Toteutus

Työstämme asiakkaalle kumppanuuskonseptien ja toimintasuunnitelmien mukaiset, konkreettiset tuotannot ja palvelut kumppanuusverkostoja sekä Zippercon alihankkijoita hyödyntäen.

Toteutus
Seuranta

Seuraamme ja mittaamme kumppanuustoiminnan tuloksia. Tuotamme asiakkaalle palautetta hyödynnettäväksi kumppanuustoiminnan johtamisessa, viestinnässä, resursoinnissa ja kehittämisessä.

Seuranta