Kumppanuusblogi

Kumppanuustoiminta on kohtaamisia, vuorovaikutusta, yhteistyötä ja tekoja. Hetket jolloin lamput syttyvät, ideat syntyvät, teot vaikuttavat ja tarinat saavat merkityksiä, ovat arvokasta valuuttaa, joiden arvo nousee vain jakamalla.

En se ollut minä. Se olimme me.

Julkaistu: 9.12.2016

Moni meistä on joskus joutunut turvautumaan oikopolkuun, jonka tavoitteena on vapauttaa meidät hallitsemattomasta tilanteesta ja vastuusta. Ihmismieli tarvitsee suojaa kohdatessaan yllättäviä ja hankalia tilanteita. Ristiriitojen vallatessa mielen, suusta livahtaa helposti pelastavaksi oljenkorreksi tarkoitettu; ”En se ollut minä, vaan joku muu”. Yllättävä tilanne voi olla myös positiivinen huomionosoitus, joka saattaa meidät hämillemme ja vähättelemään omaa osuuttamme tai suoritustamme.

Vastuun ottaminen on lähtökohtaisesti aikaansaava tunne. Vastuuseen linkittyy myös liuta muita tunteita, kuten luottamus ja syyllisyys. Vastuu voidaan kokea, positiivisena ja energiaa tuottavana, mutta sillä voi olla myös negatiivinen kaiku. Liiallinen tai yksipuolisesti annettu ja kannettu vastuu saattaa olla raskas velvoite, joka luo ihmismieleen pakoreittien kirjon. Tasapainoisuuden kannalta sekä kriiseissä että päivittäisessä arjessa on tärkeää ylläpitää ehjää ja realistista käsitystä omista teoista ja omasta tarinasta.

Vastuu saa sekä yksilöt että organisaatiot toimimaan. Yhteisöllisen tekemisen lisääntyessä, ihmismielen tulisi taipua sekä tukalissa tilanteissa yhteisen vastuun kantamiseen sekä myös ansaitun kunnian ja saavutusten jakamiseen. Vastuun antaminen on luottamusta, jota todennetaan mm. yhteisillä sopimuksilla ja tavoiteasetannalla. Vastuu on myös vuorovaikutusta ja se vastaanotetaan. Luottamuksen, sitoutumisen ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen on myös kumppanuustoiminnan ytimessä. Luottamus syntyy ennen kaikkea teoista. Tavoitteellinen kumppanuus luo pohjan mielekkäälle tekemiselle, joka vapauttaa myös hauskuuden ja antaa tilan virheillekin.

Kumppanoitumisen keskeinen ajatus on, että toimijat ovat vahvempia yhdessä kuin yksin toimiessaan. Kumppanoituminen mahdollistaa myös riskien ja vastuun jakamista. Joulun lähestyessä yhdessä tekeminen näyttäytyy moninaisina tekoina. Yksilöt, yritykset ja yhteisöt auttavat toisiaan lahjakeräysten ja auttamisrinkien muodossa. Yhdessä toiminen vaatii kuitenkin aina sen jonkun, joka mahdollistaa ja kanavoi erilliset toimenpiteet kohdistumaan yhteiseen päämäärään. Sosiaalisen median ryhmästä ilmiöksi ja tuhansia suomalaisia liikuttavaksi teoksi on kasvanut mm. Taikaviitta ”Siistii olla nolo” – kampanja. Kampanjan alkuvoimana toimi orimattilalainen Siiri Saarinen, jonka tavoitteena on innostaa suomalaisia heijastimien ja heijastinliivien käyttöön. Liikenneturva palkitsi ”Siistii olla nolo” -kampanjan vuoden 2016 viestintätekona.

Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuosi innoittaa ja inspiroi monia toimijoita kantamaan kortensa yhteiseen kekoon ja kantamaan yhteiskuntavastuutaan. Tällä viikolla oman kampanjansa yhdessä tekemisen puolesta julkaisi mm. OP Ryhmä. Jokaista yksilöä ja erilaisia toimijoita vapaaehtoistyöhön aktivoiva kampanjasivusto aukeaa virallisesti 31.12.2016 osoitteessa https://hiiop100.fi. Kyseinen kampanja on erinomainen esimerkki siitä, kuinka hedelmällisessä kumppanuustoiminnassa ja yhteistyössä voittajia ovat kaikki toimijat.

Suomen juhlavuosi tuo mukanaan monia hankkeita, joissa yhteistyö on voimaa. Yrityksissä, seuroissa, järjestöissä ja yhdistyksissä on kuitenkin vielä paljon hyödyntämättömiä osaamisia, resursseja ja uutta mahdollistavaa energiaa. Olennainen tekijä mielekkäille ja onnistuneille kumppanuuksille on luonnollisesti se, että toimijat löytävät toisensa, tunnistavat toistensa potentiaalin ja valjastavat sen käyttöön. Yritykseni Zipperco auttaa toimijoita ja organisaatioita löytämään toimintaansa kumppaneita jo valmiille hankkeille tai ideoimaan ja luomaan kokonaan uusia toteutuksia. Toimimme konkreettisena apuna kumppaneiden tunnistamisessa, sopimusten solmimisessa, hyödyntämisessä ja seurannassa. Mikäli olet kiinnostunut löytämään toiminnallenne uusia mahdollisuuksia, arvoa ja tuloksia kumppanuuksista, otathan yhteyttä minuun, minna.siitari@zipperco.fi tai puh. 040-5364031. Uskon. että kumppanuustekojen ja tulosten kautta mielenmaisemiimme juurtuu yhä syvemmälle ajatus siitä, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse tai yksin. Yhdessä parasta. Se olemme me.

Lisätietoja Zippercon toiminnasta: www.zipperco.fi

Yhdessä parasta

Julkaistu: 30.11.2016

Tervetuloa uuden Zipperco-kumppanuusblogin pariin!

Yritykseni Zipperco Oy, on syntynyt auttamaan organisaatioita kumppanuustoiminnan integroimisessa osaksi strategioita, vuosisuunnittelua, toteutuksia ja kehitystyötä. Toimintani tarjoaa käytännön apua tavoitteellisten kumppanuuksien tunnistamiseen, solmimiseen, hyödyntämiseen ja mittaamiseen. Organisaatiot voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa; Zipperco ja alihankkijaverkostomme auttavat kumppanuustoiminnassa.

Blogikirjoitukseni käsittelevät kehittyvän ja kasvavan kumppanuustoiminnan mahdollisuuksia ja käytännön toteutuksia. Kumppanuustoiminta voi olla erilaisten organisaatioiden liiketoimintaa tukevaa yhteistyötä, ydintoimintoja täydentävien osaamisten jakamista ja resursointia sekä ammattimaisten sponsorointisuhteiden rakentamista ja jalkauttamista käytännön toimenpiteiksi. Kerään kirjoituksiini materiaalia omista kokemuksistani ja käytännön työstä. Arvokkaita lähteitä ovat myös markkinoiden ilmiöt, julkinen keskustelu ja verkostojen tuottama palaute. Tavoitteeni on kannustaa erilaisia organisaatioita tunnistamaan omia kumppanuusmotiivejaan ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.

Haave työskentelystä omalle yritykselle eli ajatuksissani usean vuoden ajan. Matkan varrella liiketoiminnan ideoita hautautui sekä työuran muutoksiin, että eletyn elämän vaiheisiin. Mikään idean siemen ei kasvanut tarpeeksi konkreettiseksi ja vahvaksi oksaksi, jolle kiivetä. Liian usein riskien ja epäonnistumisen pelko latisti hyvät aikeet ja hypyn uuteen. Sitkeästi ajatuksiin iskostunut haave ja ajan kuluminen ovat kuitenkin tehokas vastalääke erilaisille peloille. Aika muovaa meitä ja päämäärätietoisuus saa pontta vuosien muodostaman kehyksen tarkemmasta hahmottamisesta. Haaveet kietoutuvat yhä konkreettisempien ja arkisempien asioiden sekä teemojen ympärille. Sanonta maailma on mahdollisuuksia täynnä, vilahtelee sivulauseissa, mutta miten valita mielekkäimmät mahdollisuudet ja sovittaa ne omaa rytmiä palvelevaksi, rikastuttavaksi sekä energiaa tuottavaksi kokonaisuudeksi omalle matkalle? Henkilökohtainen ratkaisumallini koostui omien motiivieni perinpohjaisesta tutkimisesta, osaamisteni tunnistamisesta sekä halusta tehdä matkasta kohti päämäärää vieläkin merkityksellisempi. En työstänyt asioita yksin, vaan ystävät, kollegat ja asiantuntijaverkostot antoivat prosessiin arvokkaan kaikupohjan, joka palautti tarpeen mukaan maanpinnalle ja auttoi myös nostamaan rimaa korkeammalle.

Haaveiden, realismin ja tunnistettujen markkinatarpeiden yhteissumma kiteytyi kumppanuusagentuurin toiminnaksi. Työurani varrella erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja kumppanuustoiminnan tehtävissä syntyneet kokemukset muodostavat kivijalan toiminnalleni. Halu tehdä uutta, innostavaa ja parasta yhdessä erilaisten ihmisten, organisaatioiden ja verkostojen kanssa toimii rakennuspuina modernille Zippercon kumppanuustoiminnalle.

Suomessa tehdään jo tällä hetkellä hienoja kumppanuus- ja sponsorointitoteutuksia. Viime viikolla Sponsorointi & Tapahtumarkkinointi ry:n asiantuntijaraati palkitsi tuloksellisia, innovatiisia, tunteisiin vetoavia sekä monipuolista kumppanuus- ja sponsorointiajattelua jalkauttaneita yhteistyökokonaisuuksia. Vuoden 2016 sponsorointiteon kirkkaimman pokaalin vei tällä kertaa Veikkauksen ja Apulannan monipuolinen sponsorointiyhteistyö. Voitokkaan kokonaisuuden edustajat huokuivat sitoutumista ja omistautuneisuutta keskinäiseen yhteistyökumppanuuteen.

Vuoden 2016 sponsorointitekojen esikarsintalistalle nousseet toteutukset tarjoavat aimo annoksen inspiraatiota mielekkään ja tuloksellisen kumppanoitumisen pohdintoihin. Yksi koskettavimmasta osatoteutuksista on Neste ja Prince EA — Ainoa suunta on eteenpäin -yhteistyövideo. Maailma on yhä enemmän mahdollisuuksia täynnä. Potentiaali näyttäytyy usein tarjoten upean näköalan ja se on mahdollista valjastaa mitä erilaisempiin kohtaamisiin ja yhteistyömalleihin. Välillä tarvitaan vain oikea kumppani, joka kannustaa murtautumaan lasiseinien läpi katselijan roolista toimijaksi.

Mikäli kiinnostuit kumppanuustoiminnasta ja Zippercon palvelukonsepteista, ota yhteyttä, niin keskustellaan mahdollisuuksista lisää. Tavoitat minut sähköpostilla minna.siitari@zipperco.fi ja puhelimitse 040-5364031.