Kumppanuus

Zipperco on syntynyt vastaamaan kumppanuustoiminnan lisääntyviin tarpeisiin. Organisaatioissa nousee yhä useammin esiin ideoita ja ajatuksia kumppanoitumisen mahdollisuuksista. Hyvätkin ideat saavat peräänsä usein myös kysymyksiä kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön vaatimuksista ja resurssitarpeista. Pitäisi olla se joku, joka vie ideat käytäntöön. Me haluamme olla tuo joku.

Kumppanuuksista voimaa ja vaikuttavuutta

Lähes kaikkien organisaatioiden toiminta perustuu vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön – kumppanuuksiin.  Tänä päivänä yhteistyön mahdollisuuksia pohdittaessa pureudutaan yhä syvemmälle arvoihin, yhteiskuntavastuun kantamiseen, yhteiskunnan epäsuhtien korjaamiseen, hyvän kierrättämiseen ja jatkuvan muutoksen hallintaan.

Kumppanuustoiminnan perusta on konkreettisissa tarpeissa ja yhteisessä tarkoituksessa, mutta samalla se on kehittyvää ihmisten välistä yhteistyötä. Kumppanuudet ovat merkittävä innovaatioden mahdollistaja etenkin eri toimialojen rajojen yli tapahtuvassa yhteistyössä.

Kumppanuudet luovat arvoa ja kilpailukykyä. Kumppanuustoimijat voivat tavoitella mm. strategista kilpailuetua, tunnettuuden kasvattamista, uutta asiakaskuntaa  sekä sisältöä ja konkreettisia tekoja sponsorointi- ja hyväntekeväisyystoiminnan avulla.

Zipperco toimintamalli nivoo yhteen kumppanuustoiminnan osapuolten tarpeet ja tavoitteet

Kumppanuustoiminnan toimintamallit, tavoitteet ja osapuolet

Kumppanuustoiminnan motiivit, hyödyt ja resurssit

  • Osallistamme organisaatioita aktiiviseen ja johdonmukaiseen kumppanuustyöskentelyyn
  • Tuotamme ammattimaisia työkaluja neuvottelujen ja viestinnän tueksi
  • Sitoutamme sidosryhmiä ja verkostoja tavoitteisiin
  • Jaamme osaamisia tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Keräämme palautetta ja mittaamme toimintaa kehitystyötä varten

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko kumppanuustoiminnan mahdollisuuksista?
Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.