Kumppanuus

Zipperco on syntynyt vastaamaan kumppanuustoiminnan lisääntyviin tarpeisiin. Organisaatioissa nousee yhä useammin esiin ideoita ja ajatuksia kumppanoitumisen mahdollisuuksista. Hyvätkin ideat saavat peräänsä usein myös kysymyksiä kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön vaatimuksista ja resurssitarpeista. Pitäisi olla se joku, joka vie ideat käytäntöön. Me haluamme olla tuo joku.

Modernin kumppaniyhteistyön avulla luodaan arvoa ja merkityksellisiä tekoja

Kumppanuuksien, yhteistyön ja verkostojen mahdollisuudet pureutuvat yhä syvemmälle yhteistyön merkitykseen, yhteisiin arvoihin, yhteiskuntavastuuteemoihin, hyviin tekoihin ja toimintaympäristön muutoksen hallintaan.

Kumppanuudet ovat merkittävä innovaatioden mahdollistaja etenkin eri toimialojen rajojen yli tapahtuvassa yhteistyössä, ideoinnissa ja kehitystyössä.

Kumppanuuksista syntyy parhaimmillaan uutta arvoa ja kilpailukykyä. Yhteistyösopimuksen solmiminen voi antaa keinot erottautua kilpailijoista, luoda sillan uusiin asiakkuuksiin tai mahdollistaa arjen toimintaan säästöjä tai muita etuja molemmille osapuolille.

Zipperco toimintamalli nivoo yhteen kumppanuustoiminnan osapuolten tarpeet ja tavoitteet

Kumppanuustoiminnan toimintamallit, tavoitteet ja osapuolet

Kumppanuustoiminnan motiivit, hyödyt ja resurssit

  • Osallistamme organisaatioita aktiiviseen ja johdonmukaiseen kumppanuustyöskentelyyn
  • Tuotamme ammattimaisia työkaluja neuvottelujen ja viestinnän tueksi
  • Sitoutamme sidosryhmiä ja verkostoja tavoitteisiin
  • Jaamme osaamisia tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Keräämme palautetta ja mittaamme toimintaa kehitystyötä varten

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko kumppanuustoiminnan mahdollisuuksista?
Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.