Kumppanuus

Zipperco on syntynyt vastaamaan kumppanuustoiminnan lisääntyviin tarpeisiin. Organisaatioissa nousee yhä useammin esiin ideoita ja ajatuksia kumppanoitumisen mahdollisuuksista. Hyvätkin ideat saavat peräänsä usein myös kysymyksiä kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön vaatimuksista ja resurssitarpeista. Pitäisi olla se joku, joka vie ideat käytäntöön. Me haluamme olla tuo joku.

Tuomme laadukkaan kumppanuustoiminnan työkalut erilaisten toimijoiden saataville. Toimimme organisaatioiden rajapinnassa ja yhdistämme kumppaneiden tarpeet ja vastikkeet. Muutamme palveluidemme avulla kumppanuussopimuksiin kirjatut mahdollisuudet konkreettisiksi toimenpiteiksi ja hyödyiksi.

Organisaatioiden väliset kumppanuudet ovat monipuolinen kilpailuedun ja kasvun lähde

Lähes kaikkien organisaatioiden toiminta perustuu vuorovaikutukseen, yhteistyöhön, asiakas- ja toimittajakontakteihin – kumppanuuksiin. Kumppanuudet nousevat usein esiin keskusteluissa, etenkin kun teemoina ovat sponsorointi, verkostoituminen ja kasvumahdollisuudet. Näkemyksemme mukaan modernin kumppanuustoiminnan mahdollisuudet ulottuvat laajasti yli edellä mainittujen teemojen, pureutuen samalla yhä syvemmälle yhteiskunnan epäsuhtien korjaamiseen, hyvän kierrättämiseen ja muutoksen hallintaan.

Toiminnan suunnittelussa kumppanoituminen on yhä merkittävämpi voimavara. Tavoitteellisella kumppanuustoiminnalla voidaan tukea sekä strategista että operatiivista toimintaa ja varmistaa näin toiminnan jatkuvuutta sekä luoda perustaa uusille kasvuaihioille.

Zipperco ratkaisumallin mukaan kumppanuustoiminnan perusta on konkreettisissa ja mitattavissa tarpeissa, mutta samalla se on mielekästä ja kehittyvää ihmisten välistä yhteistyötä. Kumppanuuksien merkitys kilpailukyvylle ja kasvulle korostuu etenkin eri toimijoiden ja alojen rajapinnoilla tapahtuvassa yhteistyö- ja kehitystoiminnassa. Autamme asiakkaita tunnistamaan kumppanuustoiminnan vaikutuksia, luomaan toimintamalleja ja uudistumaan sekä hyödyntämään sekä olemassa olevia että kumppanuuden kautta saatavia resursseja parhaalla tavalla.

Menestyksekkäät kumppanuudet syntyvät Zipperco kumppanuusagentuurin elementeillä

Kumppanuudet luovat lisäarvoa ja kilpailukykyä mm. yrityksille, seuroille, yhdistyksille, järjestöille ja tapahtumille. Kumppanoitumisen motiivit ovat laaja-alaisia, mutta yksilöllisiä. Kumppanuustoimijat voivat tavoitella mm. strategista kilpailuetua, tunnettuuden kasvattamista, uutta asiakaskuntaa, uutta paikkaa arvoverkostossa sekä sisältöä markkinointiviestintään sponsorointi- ja hyväntekeväisyystoiminnan avulla. Myös pehmeiden arvojen, kuten tasa-arvoisuuden lisääminen, hyvän kierrättäminen ja yhteiskuntavastuun kantaminen ovat merkittäviä kumppanoitumisen motiiveja.

Zipperco ratkaisu- ja kumppanuusmallin elementit luovat kumppanuustoiminnalle aktiivisen yhteistyöalustan. Rohkaisemme ja sitoutamme organisaatioita johdonmukaiseen kumppanuustyöskentelyyn. Luomme ammattimaisia työkaluja sopimusneuvotteluihin, kommunikointiin, vastuunjakoon ja toteutusten mittaamiseen. Tutkimme ja keräämme palautetta toiminnan kehittämistä varten. Osallistamme sidosryhmiä, verkostoja ja jaamme osaamisia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Zipperco toimintamalli nivoo yhteen kumppanuustoiminnan osapuolten tarpeet ja tavoitteet

Kumppanuustoiminnan toimintamallit, tavoitteet ja osapuolet

Kumppanuustoiminnan motiivit, hyödyt ja resurssit

  • Osallistamme organisaatioita aktiiviseen ja johdonmukaiseen kumppanuustyöskentelyyn
  • Tuotamme ammattimaisia työkaluja neuvottelujen ja viestinnän tueksi
  • Sitoutamme sidosryhmiä ja verkostoja tavoitteisiin
  • Jaamme osaamisia tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Keräämme palautetta ja mittaamme toimintaa kehitystyötä varten

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko kumppanuustoiminnan mahdollisuuksista?
Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.