Zipperco-ratkaisumalli

Palvelumme pohjaavat asiakaslähtöisyyteen. Tavoitteemme on lisätä asiakkaidemme kumppanuustoiminnan arvoa yhteistyömme ensiaskeleista lähtien.

Kartoitus

Kartoitamme asiakkaan kumppanuustoimintojen nykytilan sekä tavoitteet. Perehdymme toimintaympäristöön ja havainnoimme sekä toimialan sisäisiä että rajapintojen yhteistyömahdollisuuksia.

Kartoitus
Analysointi

Analysoimme asiakaskartoituksen tuottamia tietoja, tunnistamme kumppanoitumisen mahdollisuuksia, haasteita ja hyötyjä sekä asiakkaalle kilpailuetuja luovia menestystekijöitä.

Analysointi
Valinta

Työstämme asiakkaan tarpeisiin sopivimmat ja tehokkaimmat kumppanuustoiminnan mallit ratkaisuehdotuksen muotoon. Asiakas valitsee ratkaisuehdotuksemme ja solmimme asiakkaan kanssa yhteistyösopimuksen.

Valinta
Agentuuritoiminta ja kumppanuuskonseptointi

Toimimme asiakkaan apuna kumppanuustyössä sopimuksen mukaisesti. Konseptoimme valitun ratkaisuehdotuksen kumppanuustoiminnassa hyödynnettäviksi työkaluiksi yhdessä asiakkaan ja Zippercon asiantuntijaverkoston kanssa.

Agentuuritoiminta ja kumppanuuskonseptointi
Toteutus

Työstämme asiakkaalle kumppanuuskonseptien ja toimintasuunnitelmien mukaiset, konkreettiset tuotannot ja palvelut kumppanuusverkostoja sekä Zippercon alihankkijoita hyödyntäen.

Toteutus
Seuranta

Seuraamme ja mittaamme kumppanuustoiminnan tuloksia. Tuotamme asiakkaalle palautetta hyödynnettäväksi kumppanuustoiminnan johtamisessa, viestinnässä, resursoinnissa ja kehittämisessä.

Seuranta

Zipperco on kumppanuuksien palvelupaketti

Kumppanuuksien merkitys kilpailukyvylle ja kasvulle korostuu etenkin eri toimialojen rajapinnoilla tapahtuvassa toiminnassa. Kumppanuuksien integroiminen toimintaan on tärkeää kaikille toimijoille. Yhteistyön tavoitteena voi olla uusasiakashankinta, myynnin kasvattaminen, bränditunnettuuden lisääminen, kustannussäästöjen tavoittelu, asiakkaiden palkitseminen tai uusien tuote- ja palveluratkaisujen kehittäminen.

Kaikissa tapauksissa sopivimpien kumppaneiden tunnistaminen, ammattimainen kontaktointi ja sopimusneuvottelut ovat laadukkaan yhteistyön syntymisen ja kehittymisen edellytys.

Zippercon palvelut kattavat kumppaniyhteistyön kaikki vaiheet. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa tuottaen kaikki kumppanihankintaan ja yhteistyöhön liittyvät myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja asiakkuudenhoidon palvelut. Teemme yhdessä parasta.

ZIPPERCO AGENTUURISOPIMUS

Autamme asiakasta tunnistamaan ja määrittämään kumppanuustoimintansa motiivit, nykytilan ja tavoitteet.

Räätälöimme edustajapalvelumme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, toimintamalleihin ja tavoitteisiin.

Sovimme yhteistyötavoista, sopimuksen kestosta ja sopimukseen sisältyvistä palveluelementeistä.

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan organisaation ja verkostojen kanssa sekä Zippercon asiantuntijaverkostojen ja alihankkijoiden kanssa.

Agentuurisopimuksen mahdollisia elementtejä:

 • Osallistamme organisaatioita aktiiviseen ja johdonmukaiseen kumppanuustyöskentelyyn
 • Tuotamme ammattimaisia työkaluja neuvottelujen ja viestinnän tueksi
 • Sitoutamme sidosryhmiä ja verkostoja tavoitteisiin
 • Jaamme osaamisia tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Keräämme palautetta ja mittaamme toimintaa kehitystyötä varten

ZIPPERCO KUMPPANUUSKONSEPTI

Autamme asiakasta tunnistamaan ja määrittämään kumppanuustoimintansa motiivit, nykytilan ja tavoitteet.

Tuotamme hyödyntämissuunnitelman olemassa oleville tai uusille, neuvoteltaville kumppanuuksille.

Kirkastamme kumppanuustoiminnan malleja ja tuotamme palautetta asiakkaan toimintamallien kehitystyöhön.

Kehitämme asiakkaalle työkaluja kumppanuustoiminnan johdonmukaiseen viestintään.

Kumppanuuskonseptit tuotetaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan omien resurssien ja sidosryhmien sekä Zippercon alihankkijoiden kanssa.

Kumppanuuskonseptin mahdollisia elementtejä:

 • Kumppanuuksien nykytilan tutkiminen
 • Kumppanuuksien hyödyntämis-suunnitelman rakentaminen ja lähtötilanteen tutkiminen
 • Hyödyntämissuunnittelun integrointi myynnin ja markkinoinnin vuosisuunnitteluun ja -suunnitelmiin
 • Potentiaalisten kumppanuuksien määrittely ja kontaktointi
 • Kumppanuusneuvottelujen toteutus
 • Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteiden käytännön toteutus, seuranta ja mittaaminen
 • Kumppanuustapahtumien järjestäminen
 • Kumppanuustoiminnan Kehitysehdotusten työstäminen.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko kumppanuustoiminnan mahdollisuuksista?
Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.