Yritys

Menestyksekäs kumppanuustoiminta vaatii avoimuutta, rohkeutta, luottamuksen rakentamista sekä yhteensopivia tavoitteita. Arvon lisäämisen kannalta on tärkeää, että kumppaneilla on selkeät, toisiaan täydentävät roolit. Usealle toimijalle kumppanuustoiminnan aloitus on hyppy toimintamallien kehittämiseen ja uuteen toimintaympäristöön.

Zipperco on syntynyt auttamaan asiakkaita arjen kumppanuustyössä

Tunnistamme, solmimme ja rakennamme kumppanuuksia. Kumppanuustoiminnan motiivit löytyvät organisaatioiden sisältä, mutta usein esiin nousee ratkaistavia käytännön haasteita; miten löydämme tapoja jakaa kumppanuuksiin liittyviä riskejä, miten jaamme yhteistyön taloudelliset velvoitteet ja hyödyt kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla? Zipperco on asiakkaan mukana kumppanuustoiminnan eri vaiheissa, kumppanuuden syntymisestä yhteistyön hyödyntämiseen ja saatujen palautteiden sekä tulosten avulla tehtävään toimintamallien kehittämiseen. Zipperco auttaa tunnistamaan sopivia kumppaneita, kartoittaa nykytilaa, opastaa verkostoihin, täydentää osaamisia ja saattaa potentiaaliset kumppanit yhteen.

Kumppanuustoiminnassa toimijoiden väliset koko- ja kulttuurierot voivat olla ensimmäinen ylitettävä kynnys. Sopimusneuvotteluja voivat haastaa potentiaalisten kumppaniorganisaatioiden erilainen vuosirytmi ja avoimuus, päätöksenteon nopeus ja kyky vastata kumppanuudelle tunnistettuihin vaatimuksiin. Toisaalta juuri erot kumppanuustoimijoiden välillä ovat rikkaus ja sellaisia menestystekijöitä, joita voimme vahvistaa ja hyödyntää ammattimaisessa toiminnassa. Käynnissä oleva toimintaympäristön ja kuluttajakäyttäytymisen murros tarjoaa mahdollisuuksia innovoida toimialojen rajapinnoilla uusia liiketoiminnan ansaintamalleja ja toimintakonsepteja. Yhdessä kumppanin kanssa haettava kasvu mahdollistaa myös riskien jakamista. Zipperco on kumppanuustoiminnan edelläkävijä, joka tasapainottaa kumppanuustoimijoiden eroja, vahvistaa positiivisia hyötyjä ja tuottaa yhdessä sidosryhmien ja verkostojen kanssa mielekästä kumppanuustoimintaa.

Zippperco kumppanuusagentuurin vahvuutena on alihankkijaverkostojen hyödyntäminen

Alihankkijamme ovat myynnin, markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia. Asiakkaamme saavat käyttöönsä alihankkijoidemme palvelut Zipperco agentuuripalveluiden ja kumppanuuskonseptien kautta. Hoidamme yhteydenpidon alihankkijoihin ja toimitamme palvelut, tuotannot ja ratkaisut asiakkaalle valmiina pakettina, yksilöllisten tarpeiden ja yhteistyövaatimusten mukaisesti.

Haemme lisää aktiivisia, kumppanuustoiminnan kehittämisestä innostuneita ja kiinnostuneita alihankkijoita verkostoomme. Mikäli yrityksenne on myynnin-, markkinoinnin-, viestinnän ammattilainen, ota yhteyttä meihin täyttämällä yhteystietosi lomakkeelle. Kerrothan samalla lyhyesti yrityksenne palvelutarjoamasta: Neuvottelemme mielellämme Zipperco alihankinnan kasvavista mahdollisuuksista kanssanne.

Lisätietoja Zipperco alihankkijayhteistyön mahdollisuuksista: Minna Siitari, Toimitusjohtaja, Zipperco Oy, Puh. 010 5679090.

Yrityksemme on kiinnostunut Zipperco Oy:n alihankkijayhteistyöstä.